BẢNG THÔNG SỐ ÁO THUN

Bảng thông số áo thun dưới đây là thông số chuẩn theo size của công ty Bảo Trâm. Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi kiểu dáng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí .

bang size ao thun nam
bang size ao thun nu
bang thong so ao thun tre em

BẢNG THÔNG SỐ ÁO SƠ MI

Bảng thông số áo sơ mi dưới đây là thông số chuẩn theo size của công ty Bảo Trâm. Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi kiểu dáng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí .

bang thong so ao so mi nam
bang thong so ao so mi nu

BẢNG THÔNG SỐ ÁO GIÓ

Bảng thông số áo gió dưới đây là thông số chuẩn theo size của công ty Bảo Trâm. Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi kiểu dáng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí .

bang thong so ao khoac nam
bang thong so ao khoac nu

BẢNG THÔNG SỐ VÁY

Bảng thông số váy dưới đây là thông số chuẩn theo size của công ty Bảo Trâm. Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi kiểu dáng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí .

bang thong so vay